Akademik Çalışmalar

Akademik Çalışmalarımız Sağlık Bilişimini İleri Taşıyor

Global örnekler teşkil edecek sağlık yazılımları için akademik çalışmaların gücüne inanıyoruz. Araştırma ve Geliştirme(Ar-Ge)’ye olan bağlılığımız yalnızca yeniliğe olan bağlılığımız değildir. Çözümlerimizi bilimsel ilkelerle de doğruluyoruz. Bilimsel çalışmalardan yararlanarak ve akademik uzmanlarla iş birliği yaparak ürünlerimizin yalnızca son teknoloji olmasını değil, aynı zamanda güvenilir ve kanıta dayalı olmasını da sağlıyoruz. İnovasyon ve bilimsel onaya olan bağlılığımız, ekosistemimiz için en iyisini geliştirmeye yönelik taahhüdümüzün değişmez bir göstergesidir.