Sürdürülebilirlik Bildirisi

Hayalden Gerçeğe:
Tiga’nın Sürdürülebilir Uygulamaları

Ankara'daki genel merkezimizde, şehir hayatıyla doğa arasında bir köprü kurmak amacıyla benzersiz bir girişim başlattık. Terasımız, çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak ve doğayla daha derin bir bağ kurmalarını sağlamak amacıyla kendi yiyeceklerini yetiştirdikleri gelişen bir organik bahçeye dönüştü. Bu organik bahçe, sadece dinlenmek için bir alan olmanın ötesinde çalışanlarımıza uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunarak ticari tarıma olan bağımlılığımızın aktif olarak azalmasını sağladı.

Bu girişimin etkileri, çalışanlarımızın motivasyonunun da ötesine geçerek çevresel sürdürülebilirlik taahhüdümüzü somutlaştırmaktadır. Organik bahçemiz, ekolojik ayak izimizi en aza indirme ve işte sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme konusundaki kararlılığımızın somut bir örneğidir. Temel değerlerimizle uyumlu olan bu girişim; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda çevresel sorumluluğu teşvik etmektedir.