AISym4Med

AISym4Med, sağlık hizmetlerinde yapay zekânın potansiyelinin bir kanıtıdır. Bu proje, Fraunhofer Enstitüsü liderliğinde yürütülmekte ve Avrupa Birliği'nin inovasyon ve mükemmelliğe olan bağlılığı tarafından desteklenmektedir.

  • Avrupa Birliği’yle ortak finanse edilmektedir.

Faydalar

AISym4Med; veri bilimcileri, uygulayıcıları ve sağlık araştırmacılarını deney ve modelleme için kontrollü veri senteziyle geliştirilmiş güvenilir bir veri seti sistemiyle donatacak bir platform oluşturmaya kendini adamıştır. Bu platform, yenilikçi anonimleştirme yöntemlerini, öznitelik tabanlı gizlilik yaklaşımlarını ve güvenilir izleme sistemlerini kullanarak veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sağlık Verisi Mimarisi

Sağlık verilerine yönelik bu sistem, tıbbi bilgilerin toplanması, birleştirilmesi ve analiz edilmesi için merkezi olmayan pek çok bileşeni kapsar. Bu yapı, veri akışını kolaylaştırmayı ve analiz verimliliğini artırmayı amaçlar.

Sentetik Veri Genişletme

Bu yapı, güvenilir ve ölçeklenebilir sentetik verileri kullanarak deneyleme yeteneklerini genişletir. Araştırma ve geliştirme için daha geniş bir temel sağlayarak veri kümelerini zenginleştirir.

Güven ve Gizlilik

Sistem mimarisi içindeki dedike güvenlik çözümleri, verilerin güvenilirliğini ve gizliliğini sağlar. Veri bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korurken hassas bilgilerin korunmasına odaklanır.

Veri Yönetimi Doğrulaması

Sistem, veri yönetimi ve deney işlevlerini doğrulamaya yönelik mekanizmalar içerir. Gerçekçi sağlık senaryolarına göre süreçlerin verimli ve etkili olmasını sağlar.

Sentetik Verilerin Ölçeklenebilirliği

Sistem, sentetik veri platformunun ölçeklenebilirliğini ve kullanımını sağlamak için tasarlanmıştır. Çeşitli ve artan ihtiyaçları karşılayarak sentetik verilerin büyümesine ve yaygın olarak kullanımına olanak tanır.

Rakamlarla AISym4Med

15

Ortak

8

Ülke

4+

Yıl

6M+ Euro

Bütçe

Hastalara Yönelik Faydalar:

Hastalar daha adil ve ön yargısız sağlık hizmeti çözümlerinden faydalanarak daha iyi ve doğru teşhis ile tedavi imkanlarından yararlanabilirler. Yasal ve etik standartlara uyum, verilerin korunmasını sağlar.

Sağlık Profesyonellerine Yönelik Faydalar:

Sağlık profesyonelleri, daha iyi araçlara ve kaynaklara erişimden faydalanarak bakım imkanlarını geliştirir. Bilimsel mükemmellik ve ön yargıların ortadan kaldırılmasına yönelik bağlılık, sağlık profesyonellerinin AISym4Med tarafından sağlanan çözümlere güvenebilecekleri anlamına gelir.

Sağlık Sistemlerine, Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına ve Sağlık Otoritelerine Yönelik Faydalar:

Sağlık verilerinin yasal ve etik kullanımını, paydaş iş birliğini ve toplum düzeyinde faydaları teşvik eden AISym4Med, daha sağlam ve güvenilir bir sağlık ekosistemi destekler.