Sürdürülebilirlik Bildirisi

Sağlık Bilişiminde Sürdürülebilirliği Sağlamak

Tiga Sağlık Teknolojileri olarak, sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda sağlık bilişimi hizmetlerimizin çevresel ve sosyal etkisini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Sorumluluğumuz, tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hem ortaklarımız hem de çalışanlarımız dahil olmak üzere; çevre dostu teknolojiler, operasyonlar ve eşitliği sağlamaya uzanmaktadır. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik unsurlarının tümünde daha yeşil ve daha adil bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz.