Standartlarımız

Global Standartlar, Tiga Kalitesi

Uluslararası Standartlar

Ürün ve çözümlerimiz, hastaların insan merkezli sağlık hizmetlerine erişmesine yardımcı olur ve daha fazla hasta katılımı sağlamak için maliyetleri azaltır. Veri gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz olduğundan, sağlık verilerini FHIR, SNOMED CT, LOINC, RxNorm ve ICD-10 gibi uluslararası standartlara göre en yüksek veri gizliliğiyle işliyoruz. Tiga Sağlık Teknolojileri olarak sürdürülebilirliğin ön şartının standardizasyon olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle CMMI 3 ve farklı ISO sertifikalarına sahibiz. Hasta odaklılığı, birlikte çalışabilirliği, hasta katılımını ve ilaç güvenliğini güçlendirerek dijitalleşme yoluyla sağlık hizmetlerinden yararlanıyoruz.

CMMI Seviye 3 Çözümleri

Küresel yazılım sektöründe en sık karşılaşılan zorluklardan biri de projelerin yaşam döngüleri boyunca doğru analiz, tasarım ve kodlama süreçlerine bağlı kalamamasıdır. Bunun sonucunda birçok proje planlanan zamanda tamamlanamaz, bütçesini önemli ölçüde aşar ve uygulanamaz ürünlere dönüşür. Tiga olarak bu zorlukların farkındayız ve bunları çözmeye kararlıyız. Gereksinim, tasarım, kodlama ve test süreçlerini CMMI Seviye 3 (CMM L3) standartlarına uygun olarak titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu standartlara bağlı kalarak şunları sağlıyoruz: 

Zamanında Teslim: Yazılım projelerimiz, maliyetli gecikmelerin önüne geçilerek öngörülen sürede tamamlanır.

Tam Kapsamlı Karşılama: Detayları ve tüm olasılıkları dikkate alarak derin araştırma ve incelemeler yapıyor ve son ürünün müşterinin gereksinimlerini tam olarak karşılamasını sağlıyoruz.

Güvenilirlik ve Kalite: CMM L3 süreçlerinin entegrasyonuyla, yazılımların kritik sorun ve hatalardan arınarak sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti ediyoruz.

Sürekli gelişen bir yazılım ortamında, proje yönetiminin inceliklerini anlama ve teknik beceriye sahip olma vizyonunu hayata geçirebilen güvenilir bir ortağa sahip olmak çok önemlidir.

CMMI Seviye 3 standartlarına olan bağlılığımız; kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetine olan taahhüdümüzün bir kanıtıdır.

ISO 27001

ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne yönelik uluslararası bir standartlar bütünüdür. Kuruluşların, siber güvenlik ve gizliliğin korunması da dahil olmak üzere bilgi güvenliğini etkili bir şekilde yönetmesini sağlamak için gereklilikleri ana hatlarıyla belirtir. Bu standart, kuruluşların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kurmaları, uygulamaları, sürdürmeleri ve sürekli iyileştirmeleri için bir çerçeve sunmaktadır. ISO 27001, şirketlerin riskleri tanımlamasına ve yönetmesine, uygun güvenlik kontrollerini seçip uygulamasına ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmasına yardımcı olur. Bu sertifikayı alarak, verilerimizin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlama konusundaki taahhüdümüzü göstermiş oluyoruz. Böylece verilerinin güvenli ellerde olduğunu bilen müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize olan güvenini güçlendiriyor, güvenilirliğimizi arttırıyoruz.

ISO 9001

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik uluslararası bir standartlar bütünüdür. Müşteri, iş ortağı ve tedarikçi beklentilerinin mevzuat gerekliliklerinin karşılanmasını, dolayısıyla memnuniyetlerinin artırılmasını vurgular. Yönetim sisteminin kalitesine odaklanır. ISO 9001'i uygulayarak, sürekli iyileştirme ve tutarlı hizmetler sunmaya olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Bu standart her sektöre uyarlanabilir olup, farklı ölçeklerde güvenilir ve verimli hizmetler sunmamıza ve en yüksek kalite kriterlerini karşılamamıza yardımcı olur. ISO 9001'e bağlı kalarak operasyonel ve organizasyonel verimliliğimizi geliştiriyor, ekosistemimizin güvenini artırıyoruz.

ISO 10002

ISO 10002, Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi’ne yönelik uluslararası bir standartlar bütünüdür. Şikayetlerin etkili bir şekilde ele alınması ve geri bildirimlerin kabul edilmesi, kaynak tahsisi ve personel eğitimini içeren yapılandırılmış bir süreci içselleştirir. Yaklaşımımız erişilebilir bir şikâyet sürecini, sürekli iyileştirme için titiz analizleri ve verimliliği sağlamak için düzenli denetimleri içerir. Bu yönergeleri benimseyerek müşteri odaklı bir kültürü geliştirmeyi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi, böylece güveni güçlendirmeyi ve müşterilerimizle daha güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.

ISO 31000

ISO 31000, etkili risk yönetimi için güvenilir bir standarttır. Bu küresel standart, riskleri sistematik olarak tanımlamamıza, değerlendirmemize ve yönetmemize yardımcı olarak operasyonlarımızın uzun vadeli başarısını garanti eder. ISO 31000, her boyuttaki ve sektördeki kuruluşlar için geçerli olan ekonomik dayanıklılık, mesleki itibar ve güvenlik sonuçlarını garanti eder. ISO 31000, uygulamalarımızı uluslararası kriterlerle uyumlu hale getiren denetimler için değerli bir referanstır. ISO 31000 taahhüdümüz, günümüzün dinamik ortamında kurumsal yönetimi ve etkili yönetişimi destekleyen risk yönetimi mükemmelliğine olan bağlılığımızı göstermektedir.

ISO 14001

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri'ne yönelik uluslararası bir standartlar bütünüdür. Bir ÇYS'nin kurulması ve sürdürülmesine yönelik gereksinimlerin ana hatlarını çizerek kuruluşların çevresel boyutları yönetmesine, olumsuz etkileri azaltmasına ve uyumluluğu sağlamasına yardımcı olur. Çevresel sorumluluklarımızı geliştirmek için bu standardı benimsiyoruz. ISO 14001, karbon ayak izimizi en aza indirmek, yasal uyumluluğu sağlamak ve sürdürülebilirlik için operasyonlarımızı küresel standartlarla uyumlu hale getirmek için bize rehberlik eder. Bu sertifika, çevre yönetimine olan bağlılığımızı kanıtlamakta ve daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamaktadır.

ISO 22301

ISO 22301, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) uluslararası bir standart setidir. Kuruluşlara, belgelenmiş bir yönetim sistemi oluşturmak, kurmak, uygulamak, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli olarak geliştirmek için sağlam bir çerçeve sunar. Negatif olaylara karşı korunmayı, bu olayların olasılığını azaltmayı ve kurtulmayı sağlar. ISO 22301'i benimseyerek, beklenmedik durumlarda bile operasyonel dayanıklılığımızı koruma konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz.

ISO 20000-1

ISO 20000-1, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) üzerine odaklanan uluslararası bir standartlar bütünüdür. Kuruluşların bir hizmet yönetim sistemi kurmalarını, uygulamalarını, sürdürmelerini ve sürekli iyileştirmelerini sağlayan gereklilikleri ortaya koyar. Bu standart, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve değer sunmak için BT hizmetlerinin etkin planlanmasını, tasarımını, geçişini, teslimatını ve iyileştirilmesini garanti altına almayı amaçlar. ISO 20000-1'i uygulayarak, sunduğumuz ürünlerin ilk aşamasından teslimatına ve sonrasındaki iyileştirmelere kadar etkin bir şekilde yönetebileceğimizi ortaya koyuyoruz.

ISO 45001

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi uluslararası bir standartlar bütünüdür. Her ölçekteki organizasyonun sistemli bir yaklaşımla tehlike tespiti, risk değerlendirmesi ve kontrolü yaparak İSG performanslarını yönetmelerini ve iyileştirmelerini sağlar. Bu standart, bir İSG yönetim sistemini kurma, uygulama, işletme, gözden geçirme, sürdürme ve iyileştirme için kapsamlı kriterleri içerir. Ayrıca ISO 45001'e bağlı kalarak iş ortamımızdaki sağlık ve güvenlik standartlarını sürekli olarak artırmaya ve tüm çalışanlarımız için daha güvenli ve daha üretken bir ortam sağlamayı hedefliyoruz.

ISO 55001

ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi, uluslararası bir standartlar bütünüdür. Organizasyonların varlık yaşam döngülerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir varlık yönetim sistemi kurma, uygulama, sürdürme ve iyileştirme için sistemli bir kaynak sağlar, bu da varlıkların gerekli performans ve güvenlik standartlarını karşılarken yatırım getirisini optimize etmelerini garanti altına alır. Operasyonlarımızda varlık performansımızı maksimize etmek ve sürdürülebilir değer yaratmak için ISO 55001'i tam olarak benimsiyoruz. Bu standarda olan bağlılığımız, mükemmelliğe olan sadakatimizi ve stratejik varlık yönetimine olan bağlılığımızı da vurguluyor.